EU ja Satakunta tarvitsee talouskasvua

Euroopan kilpailukyky on heikentynyt globaalissa vertailussa monilla eri indikaattoreilla. Kansainvälisen kilpailun kiristyessä Euroopan osuus maailmantaloudesta on pienentynyt jo jonkin aikaa, ja sen ennustetaan vuonna 2050 olevan alle 10 prosenttia. Euroopan Unionin taloutta tulee ehdottomasti parantaa, jotta se ei jää kilpailussa suurten valtioiden jalkoihin. EU:ssa ei ole kannattavaa yrittää tuottaa kaikkia niitä tuotteita, joita esimerkiksi Kiina pystyy edullisesti maailman markkinoille tuottamaan. EU:n tulisi kuitenkin löytää ne omat vahvuudet ja kauppatavarat, joissa se pystyy kilpailemaan ja olemaan maailman ykkönen. Nostaisin keskiöön tuotteita maataloudesta, sotateollisuudesta ja uudenlaisesta puhtaasta teknologiasta.

Yritykset ovat kansantalouden perusta. Suomen lainsäädännöstä 70 prosenttia tulee EU:lta, joten sinne valituilla mepeillä tulee olla tahtoa pitää suomalaisten yritysten puolta EU:n sisämarkkinoilla. Porista Brysseliin valittavalta mepiltä olisi suora yhteys Satakunnan, kuin myös lähimaakuntien elinkeinoelämään. Yrittäjätaustasta ei voi olla muuta kuin hyötyä tässä asetelmassa. EU:n tukirahat pitää osata kotiuttaa hyvin.

Satakunnan suurimpia talouden kehittämisvahvuuksia ovat meri, ja sen tuomat vienti mahdollisuudet. Meriklusteri on merellisten elinkeinojen muodostama kokonaisuus, jossa myös julkisen sektorin toimijoilla on oma roolinsa. Suomen meriteollisuuden liikevaihto on tyypillisesti yli 10 miljardia euroa ja työllisyysvaikutukset kymmeniä tuhansia henkilöitä vuosittain. Kalatalous on osa meriteollisuutta. Parlamentin kalatalousvaliokunnassa ei ole yhtään suomalaista jäsenenä tai varajäsenenä. Tähän tarvitaan muutos, jotta kalatalouttamme edistävää päätöksentekoa tuetaan riittävästi.

Satakuntalaista osaamista ovat monipuolinen energiantuotanto ja teknologiayritysten edelläkävijät. Satakunnassa on kaksi suurta telakkaa, Porissa ja Raumalla. Lisäksi Raumalla, Porissa ja Olkiluodossa sijaitsevat laadukkaat satamat. Satakunnasta on loistava mahdollisuus päästä kansainvälisille markkinoille kolmen satamamme kautta.

Maria Rautanen
eurovaaliehdokas (kok.)
yrittäjä, diplomi-insinööri

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 3. toukokuuta 2024

Vastaa