Satakuntaan tarvitaan energiapoliittista osaamista

Konsulttiyhtiö Afry teki hetki sitten polttoainetarveselvityksen energiantuotantoa varten. Suomesta ei löydy enää riittävästi lämmitykseen tarvittavaa kotimaista energiapuuta tai turvetta. Heikentyneen energiapuutarjonnan skenaariossa polttoainevaje lasketaan tulevaisuudessa olevan jopa useita terawattitunteja per vuosi. Yhdellä terawattitunnilla lämmittää lähes puoli miljoonaa omakotitaloa vuodessa.

Vasemmistohallitus nosti turveveroa 100 prosentilla vuonna 2021. Kaukolämmön tuotannossa öljyn ja kivihiilen osuus lähti samalla hetkellä nousuun, kun turpeen käyttöä vähennettiin.

TURVEKONEIDEN romuttamispäätös oli virhe. Päätös ajoi meitä entistä enemmän tuontienergian varaan ja energiahuoltovarmuus menetettiin lähes totaalisesti. Kansalaisaloite, Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi, jätettiin talousvaliokunnan pöydälle sen viimeisessä kokouksessa. Eduskunnalta ei löytynyt riittävästi tahtoa käsitellä aloitetta.

Poltettavaa energiaa tarvitaan vielä ainakin vuosikymmen tai pari, koska kaukolämmön piirissä on yli 50 prosenttia suomalaisten kodeista.

Tulevalle hallituskaudelle tarvitaan vahvaa energiaosaamista, jonka tehtävänä on edistää kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden, kuten turpeen ja puun polttamista. Suomalaisilla on perusoikeus lämpimään kotiin tulevaisuudessakin. Energian hinta ei saa olla liian kallista, siksi ylimitoitetut ilmastotavoitteet on siirrettävä hieman taka-alalle.

SATAKUNTA ON Suomen energisin maakunta. Olkiluodossa tuotetaan pian 30 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Koko maakunnan energiantuotanto odotetaan kasvavan uusiutuvien energiainvestointien myötä.

Satakuntalaisten edustajan tulee olla aikaansaava ja energia-asioihin perehtynyt. EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) voi tuoda Satakuntaan 27 miljoonan euron tuen. Tämä raha on kohdistettava maaseudulle, jossa turvetuotannon alasajo aiheutti eniten sosiaalis-taloudellisia haittavaikutuksia.

Maria Rautanen

diplomi-insinööri, yrittäjä
eduskuntavaaliehdokas (kok.)
Pori

Vastaa