Talousvaliokunta pitkittää turvealoitteen käsittelyä

Viime keskiviikkona Eduskunnan talousvaliokunta käsitteli ”Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi” -kansalaisaloitetta yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja Vihreiden kampanjoiman Irti turpeesta -kansalaisaloitteen kanssa. Irti turpeesta -aloitteen talousvaliokunta hylkäsi.

Turve uusiutuvaksi -aloite oli saanut kokouksessa vastaesityksen, turve ei uusiudu. Esitystä oli kannatettu. Tälle esitykselle oli tehty vastaesitys, turve uusiutuu, jota oli myös kannatettu. Tämän jälkeen kokous oli keskeytetty, koska se ei ollut enää päätösvaltainen. Syystä, että kokousedustajia oli poistunut kesken kokouksen.

Istuva talousvaliokunta pitkittää tahallisesti turve uusiutuvaksi -aloitteen käsittelyä. Aloite jäi jälleen kerran päättämättä. Ilmeisesti se otetaan käsittelyyn ensi viikolla. Tiedossa on äänestys, koska kokouksessa tehtiin kaksi uutta kannatettua esitystä.

Talousvaliokunnan päätöksistä huolimatta molemmat aloitteet etenevät suureen saliin. Aikaa on vähän. Mikäli turve uusiutuvaksi -aloitetta ei käsitellä loppuun tällä vaalikaudella, se raukeaa. Yli 51 000 kansalaisen ääni jää kuulumatta. Työtä aloitteen etenemiseksi on tehty paljon, jotta suomalaisille riittäisi jatkossakin energiaa.

Onko tämä viivyttely Suomen edun mukaista, meillä on energiakriisi? Turvetta tarvitaan. Kotimainen hake ja kutterin puru eivät riitä pitämään lämpimänä yli 50 prosenttia suomalaisista kodeista, joita lämmitetään kaukolämmöllä.

Turve uusiutuu. Se on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tutkima tieteellinen fakta. Tietyt puolueet ja kansanedustajat haluavat ideologiansa sokaisemana tuhota suomalaisten energian ja ruoan huoltovarmuuden sekä maaseudun elinkeinoelämän. Mieti, ketä äänestät ensi vaaleissa.

Maria Rautanen, Pori
diplomi-insinööri, yrittäjä

Vastaa