Tuleeko porilaisille vilu?

Porilaiset kaukolämmön käyttäjät ovat saaneet vuosia käyttää edullista, ekologista ja paikallista lämpöenergiaa. Lämpöä ja sähköä tuotetaan yhteistuotantovoimalaitoksilla Aittaluodossa ja Kaanaassa. Polttoaineet ovat koostuneet valtaosin 100 kilometrin säteeltä tuodusta satakuntalaisesta puusta ja turpeesta, joilla on työllistetty suoraan ja välillisesti useita satoja henkilöitä maakunnan alueella.

Hallitus on vihreällä siirtymällään ajanut energiaturpeen katastrofaaliseen syöksyyn. Kärsijöiksi ei jää pelkästään turvealan yritykset ja sidosryhmät, koska muutokset tulevat kohdistumaan myös kaukolämmön kuluttajiin. Porin kaupungin hallinnoimista tiloista ja kohteista noin kaksi kolmasosaa lämpenee kaukolämmöllä. Yli puolet porilaisten kodeista on kaukolämpöverkon piirissä. Kaukolämpöä on riittänyt Ulvilaan asti, ja sitä käyttävät myös lukuisat yritykset.

Täysin hallitsemattomassa polttoenergian alasajossa tuotantokustannukset ja hiilidioksidipäästöt kasvavat. Kotimaisen turpeen tilalle on nopeasti löydettävä korvaavaa biomassaa ulkomailta. Lämpöarvoltaan heikompaa biomassaa tarvitaan turvetta enemmän tuotettua lämpöenergian megawattia kohden. Lämpölaitosten kattilat on suunniteltu turpeen seospolttoa varten. Turpeen uupuessa biomassan sekaan tarvitaan rikkiä, jotta lämpökattilat eivät syövy. Tarvittava rikki tuodaan raskaan polttoöljyn rahtialuksilla ulkomailta, tämäkin nostaa päästöjä.

Kuka tämän vihreyden Porin kaupungin lisäksi maksaa? Monilla yrityksillä on taloudellisia vaikeuksia koronan vuoksi. Iäkkäillä taloyhtiöillä painaa linjasaneerausvelat, helpotusta ei tee kaupungin tonttivuokrien huimat korotukset. Käyttökuluiltaan edullisissa kaukolämpötaloyhtiöissä ovat viihtyneet pienituloiset, vanhukset ja opiskelijat, joille vastikkeen nousu ei ole mieluisa asia.

Pelkästään Aittaluodossa turpeen osuus on ollut lähes puolet poltettavasta energiasta. Toivon Porin vihreiden kannanottoa siitä, mikä heille olisi mieluisinta poltettavaa, ilman kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen nousua? Mikäli turpeen osuutta ei mitenkään korvata, valtaosalta kaupungin asukkailta ja yrityksiltä kylmenee patterit. Ei ihan äkkiseltään kuulosta houkuttelevalta maakunnan pääkaupungilta asua. Sitäkö on vihreä siirtymä?

DI, yrittäjä Maria Rautanen
Kuntavaaliehdokas (kok.) Pori

Vastaa