Kiitos
äänestäjille ja tukijoille.

4799 ääntä on hieno tulos, josta on
hyvä jatkaa kunta- ja aluevaaleihin.

-Maria

OLEN ENERGINEN MONIOSAAJA.

Olen sähkötekniikan diplomi-insinööri, ja minulla on myös tutkinnot kemiasta, puutarhataloudesta ja maataloudesta. Työskentelen ydinvoimateollisuudessa järjestelmäasiantuntijana, ja yli 15 vuoden kokemukseni energiasektorilta eri tehtävissä antaa minulle vankan pohjan käsitellä vaativiakin energiapoliittisia kysymyksiä. Lisäksi minulla on oma mobiilisovelluksia kehittävä yritys.

Vaikka olen kotoisin Laitilasta, olen viimeiset 20 vuotta asunut Porissa. Kesäpaikkamme sijaitsee Uudenkaupungin saaristossa, jossa äitini on syntynyt. Saaristolaisesta taustastani olen oppinut sinnikkyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä, mikä on auttanut minua niin yrittäjänä kuin sijoittajanakin.

Lisäksi olen avopuoliso ja äiti kahdelle aikuiselle pojalleni ja toimin Porin kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna. Olin myös ehdolla eduskuntavaaleissa vuonna 2023. Minulla on vahvaa osaamista hallitustyöskentelystä taloyhtiöissä ja kunnallisissa luottamustehtävissä. Vaikka energia-asiat ovat lähellä sydäntäni, rakastan myös golfaamista, kotimaista ruokaa ja maaseudun elinkeinoelämän tukemista.

TEEMANI EUROVAALEISSA.

Suomi tarvitsee sähköntuotantoon lisää säätö- ja perusvoimaa. Pienydinvoimalaitokset ns. SMR-laitokset lämmitysenergian tuotannossa nähdään potentiaalisena kehitysmahdollisuutena. CHP-laitokset ovat nykyään pitkälti modernisoituja sähkön- ja lämmöntuotannon yhteislaitoksia. Polttoenergiaa tarvitaan edelleen, ja se on huoltovarmaa. Puuta ja varsinkin turvetta pystytään säilyttämään varastoissa pitkiäkin aikoja. Polttomoottorit eivät ole haitallisia, siksi tulevaisuudessa pitäisi kiinnittää enemmänkin huomiota siihen mitä polttoaineena käytetään. Biodieselin tuotantoa olisi mahdollisuutta kehittää Suomessa jopa vientiin asti. Biodieseliä voitaisiin valmistaa mm. kotimaisesta turpeesta, puusta ja rypsistä. EU:n tasolta pitää pystyä vaikuttamaan siihen, että pystymme käyttämään kohtuuhintaista energiaa tulevaisuudessakin.

Kotimainen, laadukkaasti ja turvallisesti tuotettu ruoka on avain hyvään ja pysyvään kansanterveyteen. Suomalaisen ruoan puhtaus on EU:n parhaimmistoa. Lähiruoka vähentää huomattavasti kuljetuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kotimaisen ruoan hintaan vaikuttaa maataloustuet, joilla turvataan ruoantuotanto ja se, ettei ruoka lopu poikkeuksellisissakaan tilanteissa. Ilman maataloustukia ruoantuotanto ei olisi mahdollista nykyisessä laajuudessa. Lähiruoka luo maakuntaan työllisyyttä, tukee yrittäjyyttä ja parantaa alueen taloutta, koska rahaa palautuu takaisin verotuloina. Maaseudun elinkeinoja ei saa vaikeuttaa liiallisella EU-sääntelyllä, ja mm. kasvu- ja kuiviketurpeita tarvitaan edelleen.

Yritykset ovat kansantalouden perusta, ilman yrityksiä meillä ei ole työtä. Yritysten luomasta ylijäämästä (yritysverot ja yrityksen maksamat palkat) rakennetaan hyvinvointiyhteiskuntaa ilman velkaa. Yrittäjä ottaa aina henkilökohtaisen taloudellisen riskin yritystä perustaessaan, ja laskee liiketoimintansa kannattavuuden. Menestyneimmät liikeideat jäävät toimintaan. Yrityksiin ja yrittäjiin kohdistuva EU-sääntely tulisi olla kannustavaa ja laadukasta. EU:n tasolta ei saan tuoda jäykkyyksiä työmarkkinoille, vaan edistää yrityskohtaisuutta työehtojen määrittelyssä. Työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi EU:ssa olisi tärkeää varmistaa, että työntekijät ja yrittäjät ovat riittävän sosiaaliturvan piirissä myös rajat ylittävissä tilanteissa. Lisäksi maahanmuuttajayrittäjyyttä on tärkeää kehittää.

Haluan olla EU:ssa varmistamassa, että energian huoltovarmuus Suomessa säilyy.

Suomi tarvitsee sähköntuotantoon lisää säätö- ja perusvoimaa. Pienydinvoimalaitokset ns. SMR-laitokset lämmitysenergian tuotannossa nähdään potentiaalisena kehitysmahdollisuutena. CHP-laitokset ovat nykyään pitkälti modernisoituja sähkön- ja lämmöntuotannon yhteislaitoksia. Polttoenergiaa tarvitaan edelleen, ja se on huoltovarmaa. Puuta ja varsinkin turvetta pystytään säilyttämään varastoissa pitkiäkin aikoja. Polttomoottorit eivät ole haitallisia, siksi tulevaisuudessa pitäisi kiinnittää enemmänkin huomiota siihen mitä polttoaineena käytetään. Biodieselin tuotantoa olisi mahdollisuutta kehittää Suomessa jopa vientiin asti. Biodieseliä voitaisiin valmistaa mm. kotimaisesta turpeesta, puusta ja rypsistä. EU:n tasolta pitää pystyä vaikuttamaan siihen, että pystymme käyttämään kohtuuhintaista energiaa tulevaisuudessakin.

Haluan olla EU:ssa varmistamassa, että suomalaisten ruoantuotanto tulevaisuudessa säilyy.

Kotimainen, laadukkaasti ja turvallisesti tuotettu ruoka on avain hyvään ja pysyvään kansanterveyteen. Suomalaisen ruoan puhtaus on EU:n parhaimmistoa. Lähiruoka vähentää huomattavasti kuljetuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kotimaisen ruoan hintaan vaikuttaa viljelijätuet. Viljelijätuilla turvataan ruoantuotanto ja se, ettei ruoka lopu poikkeuksellisissakaan tilanteissa. Ilman viljelijätukia ruoantuotanto ei olisi mahdollista nykyisessä laajuudessa. Lähiruoka luo maakuntaan työllisyyttä, tukee yrittäjyyttä ja parantaa alueen taloutta, koska rahaa palautuu takaisin verotuloina. Maaseudun elinkeinoja ei saa vaikeuttaa liiallisella EU-sääntelyllä, ja mm. kasvu- ja kuiviketurpeita tarvitaan edelleen.

Haluan olla EU:ssa varmistamassa, että menestyvien yritysten elinkelpoisuus Suomessa turvataan.

Yritykset ovat kansantalouden perusta, ilman yrityksiä meillä ei ole työtä. Yritysten luomasta ylijäämästä (yritysverot ja yrityksen maksamat palkat) rakennetaan hyvinvointiyhteiskuntaa ilman velkaa. Yrittäjä ottaa aina henkilökohtaisen taloudellisen riskin yritystä perustaessaan, ja laskee liiketoimintansa kannattavuuden. Menestyneimmät liikeideat jäävät toimintaan. Yrityksiin ja yrittäjiin kohdistuva EU-sääntely tulisi olla kannustavaa ja laadukasta. EU:n tasolta ei saan tuoda jäykkyyksiä työmarkkinoille, vaan edistää yrityskohtaisuutta työehtojen määrittelyssä. Työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi EU:ssa olisi tärkeää varmistaa, että työntekijät ja yrittäjät ovat riittävän sosiaaliturvan piirissä myös rajat ylittävissä tilanteissa. Lisäksi maahanmuuttajayrittäjyyttä on tärkeää kehittää.

AJANKOHTAISTA.

LIITY MARIAN TUKIJOUKKOIHIN.

Liity Marian tukijoukkoihin ja lähdetään yhdessä tekemään muutos parempaan!

Pääset mukaan täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Tukesi on tärkeää ja otamme kaikenlaisen tuen kiitollisina vastaan! 

Lähde mukaan Marian tiimiin vaikuttamaan ja kutsu ystäväsikin mukaan. Aiempaa kokemusta ei tarvita, riittää, että haluat osallistua. Kerro samalla, oletko halukas tukemaan Mariaa nimelläsi. Tukijalista voidaan julkistaa Marian kotisivuilla.

LUPA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYYN

Jotta voimme olla sinuun yhteydessä, tarvitsemme siihen suostumuksesi. Voit milloin tahansa poistua tiimistäni.