Julkaisut

EU ja Satakunta tarvitsee talouskasvua

Euroopan kilpailukyky on heikentynyt globaalissa vertailussa monilla eri indikaattoreilla. Kansainvälisen kilpailun kiristyessä Euroopan osuus maailmantaloudesta on pienentynyt jo jonkin aikaa, ja sen ennustetaan vuonna 2050 olevan alle 10 prosenttia. Euroopan Unionin taloutta tulee ehdottomasti parantaa, jotta se ei jää kilpailussa suurten valtioiden jalkoihin.

LUE LISÄÄ

Huoltovarmuus kotimaisessa ruoantuotannossa

Ruoantuotannosta puhutaan paljon, mutta kuinka moni tietää kotimaisen ruoan ainutlaatuisuudesta? Suomalainen ruoka on todettu olevan Euroopan puhtainta. Suomen maaperässä on vähemmän raskasmetalleja kuin Keski-Euroopassa, johtuen alhaisemmasta väestöntiheydestä ja myöhemmin alkaneesta teollistumisesta. Lisäksi käyttämämme lannoitteet ovat olleet puhtaita, pääosin kotimaassa tuotettuja tai louhittuja, esimerkkinä Siilinjärven fosfaatti.

LUE LISÄÄ

Maria Rautanen: Omavarainen puhdas ruoka on tärkeä osa huoltovarmuutta

Ruoantuotannosta puhutaan paljon, mutta kuinka moni tietää kotimaisen ruoan ainutlaatuisuudesta? Suomalainen ruoka on todettu olevan Euroopan puhtainta. Suomen maaperässä on vähemmän raskasmetalleja kuin Keski-Euroopassa, johtuen alhaisemmasta väestöntiheydestä ja myöhemmin alkaneesta teollistumisesta. Lisäksi käyttämämme lannoitteet ovat olleet puhtaita, pääosin kotimaassa tuotettuja tai louhittuja, esimerkkinä Siilinjärven fosfaatti.

LUE LISÄÄ

Maria Rautanen: ”Energiaomavaraisuus on huoltovarmuusasia”

Energiapolitiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turvallisuutta. Ilman huoltovarmaa energiaa olemme todella haavoittuvaisia ihmisen tai luonnon aiheuttaman katastrofin seurauksena. Energiantuotannon pitää olla huoltovarmaa eli sellaista, että säästä riippumatonta energiaa on saatavilla 24/7.

LUE LISÄÄ

Eurovaaliehdokas Maria Rautanen (Kok.)

Kuka olen? Olen Maria Rautanen, porilainen yrittäjä ja ehdolla eurovaaleissa numerolla 224. Olen sähkötekniikan diplomi-insinööri ja työskentelen ydinvoimateollisuudessa järjestelmäasiantuntijana. Minulla on myös tutkinnot kemiasta, puutarhataloudesta ja maataloudesta. Olen lapsuuteni kasvanut puutarha-alan yrittäjäperheessä. Yrittäjyys on

LUE LISÄÄ

Nuorten tilanne huolestuttaa

Kahden nuoren miehen äitinä olen erittäin huolestunut lasten ja nuorten lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin.

Terapiaan tulee päästä nopeasti ja ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa huomattavasti enemmän. Koronapandemian aikana liian monet nuoret syrjäytyivät ja ahdistuivat. Pandemia eristi nuoret toisistaan ja harrastuksista. Masentuneisuus on yleistynyt, eikä vastoinkäymisiä usein osata käsitellä tunnetasolla.

LUE LISÄÄ

Satakuntaan tarvitaan energiapoliittista osaamista

Konsulttiyhtiö Afry teki hetki sitten polttoainetarveselvityksen energiantuotantoa varten. Suomesta ei löydy enää riittävästi lämmitykseen tarvittavaa kotimaista energiapuuta tai turvetta. Heikentyneen energiapuutarjonnan skenaariossa polttoainevaje lasketaan tulevaisuudessa olevan jopa useita terawattitunteja per vuosi. Yhdellä terawattitunnilla lämmittää lähes puoli miljoonaa omakotitaloa vuodessa.

LUE LISÄÄ

Talousvaliokunta pitkittää turvealoitteen käsittelyä

Viime keskiviikkona Eduskunnan talousvaliokunta käsitteli ”Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi” -kansalaisaloitetta yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja Vihreiden kampanjoiman Irti turpeesta kansalaisaloitteen kanssa. Irti turpeesta -aloitteen talousvaliokunta hylkäsi.

LUE LISÄÄ

Turve-energiasta apua tuontiriippuvuuteen

Olemme vuosikymmenet rahoittaneet Venäjän sotatoimia ostamalla sieltä energiaa. Suomi ostaa velkarahalla, noin miljoonalla eurolla, energiaa ulkomailta joka tunti. Tuonti­energian arvosta noin 65 prosenttia tulee Venäjältä.

LUE LISÄÄ

Valtiolta moraaliton turpeen alasajo

Puhtaita ja ympäristölle myönteisiä energiantuotantomuotoja kehitetään koko ajan lisää. Siihen asti on kuitenkin käytettävä niitä energiantuotantomuotoja, jotka ovat suomalaiselle kansantaloudelle mahdollisimman järkeviä, eikä kansalaisia kuriteta liikaa jatkuvilla hinnankorotuksilla. Touhu on saanut niin suuret mittasuhteet, ettei hiili­neutraalisuuden hinnalla ole enää mitään rajaa.

LUE LISÄÄ

Turve on uusiutuvaa kotimaista energiaa

Suomessa puupohjaisten polttoaineiden käyttö on ollut reippaassa kasvussa. Hallituksen ajaman vihreän siirtymän vuoksi määrä kasvaa entisestään. On erittäin harhaan johtavaa luulla puunpolton olevan vähäpäästöistä siksi, että se luokitellaan uusiutuvaksi. Todellisuudessa puunpoltosta syntyy turvetta suuremmat hiilidioksidipäästöt. Puuhakkeen lämpöarvo on turvetta heikompi, jolloin sitä tarvitaan polttoprosessiin määrällisesti enemmän. Turpeen energiakäytön osuus hiilidioksidipäästöistä on ollut todellisuudessa vain 5 prosenttia, kun laskuissa otetaan huomioon tuontienergian hiilidioksidipäästöt.

LUE LISÄÄ

Onko sinusta yrittäjäksi Poriin?

Vaalit ovat meneillään, ja yrittäjien äänistä ollaan kiinnostuneita hunajaisen toverillisilla kirjoituksilla. Vihervasemmiston on syytä ymmärtää, että yrityksiä ei vain tipahda taivaalta Porin elinkeinoelämää pelastamaan. Yrityksellä täytyy olla liikeidea, ja kannattavuuslaskelmalla arvioidaan sen taloudellinen tulevaisuus. Tämän jälkeen yritykselle hankitaan rahoittaja, joko pankki, ulkopuolinen sijoittaja tai omat säästöt. Yrittäjä ottaa aina riskin yritystä perustaessaan. Yrittäjyys on elämäntapa ja kutsumus tehdä työtä, jopa vastikkeetta kellon ympäri.

LUE LISÄÄ

Tuleeko porilaisille vilu?

Porilaiset kaukolämmön käyttäjät ovat saaneet vuosia käyttää edullista, ekologista ja paikallista lämpöenergiaa. Lämpöä ja sähköä tuotetaan yhteistuotantovoimalaitoksilla Aittaluodossa ja Kaanaassa. Polttoaineet ovat koostuneet valtaosin 100 kilometrin säteeltä tuodusta satakuntalaisesta puusta ja turpeesta, joilla on työllistetty suoraan ja välillisesti useita satoja henkilöitä maakunnan alueella.

LUE LISÄÄ

Turve muutettava uusiutuvaksi – Ruotsissa ja Norjassa se jo tehtiin

Suomen osuus koko maailman hiilidioksidipäästöistä on olemattoman pieni. Turvetuotanto on merkittävä työllistäjä Suomessa niin suoraan kuin sidosryhmien kautta. Kaikki maakunnissa olevat työpaikat ovat elintärkeitä kansantaloudelle. Energiantuotannossa turpeen korvaavan biomassan määrä on valtava. Sen lämpöarvo on turvetta heikompi. Korvike tuodaan ulkomailta, omia varantoja ei ole. Hakerekkarallista aiheutuva ekologinen rasite on suuri ja raha virtaa ulkomaille.

LUE LISÄÄ

Turve on osa huoltovarmuutta

Turvetuotanto on merkittävä työllistäjä Suomessa niin suoraan kuin sidosryhmien kautta. Kaikki nykyiset työ­paikat ovat elintärkeitä maa­kuntien taloudelle. Suomen turpeen osuus maailman fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöistä on hyvin pieni.

LUE LISÄÄ

Turvetuotanto kuuluu Satakuntaan

Turvetuotanto on merkittävä työllistäjä Satakunnassa niin suoraan kuin sidosryhmien kautta. Erityisesti Pohjois-Satakunnassa alueen turvevarat ovat hyvät ja työllisyysnäkymät tältä osin kannustavat. Kaikki maakunnan työpaikat ovat elintärkeitä alueen taloudelle.

LUE LISÄÄ

Ruokaa Satakunnasta

SK 24.3. mielipidesivuilla oli Anna-Kaisa Jaakkolan ja Anna Karin kirjoitus lähiruoan suosimisesta kuntapolitiikan talouspäätöksissä. Olen samaa mieltä, lähiruoan suosimisella on positiivinen merkitys maakunnan elinvoimaisuuteen.

LUE LISÄÄ

Mistä leikataan?

Torstain 28.1 A-Studion puheenjohtajatentti oli karmeata kuunneltavaa. Ministerit toisensa jälkeen kiemurtelivat minuutti tolkulla tämän kysymyksen edessä. Miksi? Eikö hallitus edelleenkään ymmärrä, tai halua ennen vaaleja kertoa, että leikkaukset ovat osa välttämättömiä sopeutustoimia. Velkaa ei voida enää enempää tällä maalle ottaa, jos muitakin keinoja siihen on. Jo nyt lastenlastenlapsillemme tehty lasku on liian suuri.

LUE LISÄÄ